08:28 19/09/2011

Chứng khoán Mê Kông bị phạt 20 triệu đồng do chưa nộp báo cáo

Minh Hà

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC)

Nhà đầu tư tại sàn MSC.
Nhà đầu tư tại sàn MSC.
Ngày 12/9/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC).

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Mê Kông, cho thấy: Đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011, vi phạm quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 43 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông là 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu công ty phải hoàn thành và nộp ngay báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 theo quy định.