16:31 03/10/2012

Chứng khoán Mê Kông bị phạt 40 triệu đồng

N.Anh

Chứng khoán Mê Kông bị phạt 40 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư tại sàn MSC.
Nhà đầu tư tại sàn MSC.
Ngày 3/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) do Công ty đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, MSC đã nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và báo cáo tài chính quý 1/2012 cho Ủy ban Chứng khoán không đúng thời hạn.

Đồng thời, sau khi bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt vào ngày 23/4/2012, Công ty không tuân thủ đúng nghĩa vụ nộp báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng hàng ngày cho Ủy ban Chứng khoán và chưa có đủ số lượng người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tổng cộng là 40 triệu đồng.

Sau khi Công ty chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả tới Ủy ban Chứng khoán, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.