20:47 19/11/2012

Chứng khoán Mê Kông tiếp tục bị kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Chứng khoán Mê Kông bị đưa vào vào tình trạng kiểm soát đặc biệt lần 2 do vi phạm quy định về tỷ lệ an toàn tài chính

Ngày 19/11/2012, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông vào tình trạng kiểm soát đặc biệt lần 2 do công ty này vi phạm quy định về tỷ lệ an toàn tài chính.

Thời gian kiểm soát đặc biệt không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong thời hạn bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt, đồng thời vi phạm các quy định dẫn tới bị đình chỉ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, Chứng khoán Mê Kông bị phạt 40 triệu đồng do Công ty đã có hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, MSC đã nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và báo cáo tài chính quý 1/2012 cho Ủy ban Chứng khoán không đúng thời hạn.

Được biết, quý 3, Chứng khoán Mê Kông lỗ 2,47 tỷ đồng, 9 tháng năm 2012 lãi gần 1,5 tỷ đồng.