13:21 17/01/2013

Chứng khoán Ngân hàng Đông Á báo lỗ gần 34 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 4, DAS báo lỗ 34,77 tỷ đồng, cả năm 2012 lỗ 33,57 tỷ đồng

Ảnh minh họa.<br>
Ảnh minh họa.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 4 của DAS đạt 35,4 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh trong quý 4 là gần 70 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lỗ 34,77 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ năm trước công ty lãi 774 triệu đồng.

Lũy kế doanh thu của DAS năm 2012 đạt 146,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty lỗ 33,57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 5,11 tỷ đồng.

DAS cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 35 tỷ đồng so với quý 4/2011 là do chi phí trong kỳ tăng 35 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty bán một phần danh mục chứng khoán và ghi nhận khoản lỗ bán chứng khoán vào chi phí hoạt động tự doanh.

Tính đến ngày 31/12/2012, tiền và các khoản tương đương tiền cuả DAS tăng từ 95 tỷ đồng hồi đầu năm lên 122,2 tỷ đồng; phải thu của khách hàng tăng từ 394,6 triệu đồng lên 3,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -33,57 tỷ đồng.