10:37 15/01/2008

Chứng khoán Phố Wall nộp hồ sơ làm thành viên của sàn Hà Nội

H.Vũ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ dăng ký thành viên của Công ty Chứng khoán Phố Wall

Ngày 14/1, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ dăng ký thành viên của Công ty Chứng khoán Phố Wall.

Công ty Chứng khoán Phố Wall có trụ sở chính tại Hà Nội. Với số vốn điều lệ 168 tỷ đồng, Chứng khoán Phố Wall được phép hoạt động các nghiệp vụ như: môi giới chứng khoán, tư doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.

Ngày 10/1, HASTC cũng đã nhận được hồ sơ của Công ty Chứng khoán Đại Tây Dương với các nghiệp vụ kinh doanh như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.