15:35 18/07/2012

Chứng khoán Phú Hưng báo lỗ hơn 50 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếuPHS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếuPHS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (mã PHS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2/2012 của PHS đạt 15,9 tỷ đồng, giảm 48,71% so với quý 2/2011, lũy kế 6 tháng tổng doanh thu đạt 35.8 tỷ đồng, giảm 33,7% cùng kỳ 2011.

Trong đó, doanh thu môi giới quý 2 đạt 5,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của PHS -36,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 lỗ trên 50 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2012, tiền và các khoản tương đương tiền tại PHS đạt hơn 180 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm (348 tỷ đồng).