11:52 22/06/2009

Chứng khoán phục hồi, Bảo Việt vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Minh Đức

Đến hết tháng 5, Tập đoàn Bảo Việt cho biết đã hoàn thành 108,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2009

Đến hết tháng 5, Tập đoàn Bảo Việt cho biết đã hoàn thành 108,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

Cụ thể, tính đến tháng 5/2009, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 4.055 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 41,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 842 tỷ đồng, hoàn thành 108,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế chi cổ tức của các cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt đạt 580 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm.

Theo giải thích từ Bảo Việt, kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đạt cao như trên là do có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và tiết kiệm chi phí trong những tháng nửa đầu năm 2009.

Đặc biệt, một nguyên nhân chính để có kết quả trên là do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh so với thời điểm đầu năm 2009.