22:33 03/06/2010

Chứng khoán Phương Đông đăng ký niêm yết 24 triệu cổ phiếu

Hà Anh

HNX đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS).

Theo đó, ORS sẽ đăng ký niêm yết 24 triệu cổ phiếu trên HNX. Công ty có vốn điều lệ thực góp là 240 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM. Cơ cấu sở hữu gồm: tổ chức nắm giữ 51,91%, cá nhân nắm giữ 48,09%

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán.