16:02 16/07/2012

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi quý 2

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012

Giao dịch tại chi nhánh Công ty Chứng khoán Rồng Việt.
Giao dịch tại chi nhánh Công ty Chứng khoán Rồng Việt.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý 2 của VDS đạt 38,49 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt gần 67 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn thu quý 2, mảng môi giới mang về cho VDS trên 13 tỷ đồng - tăng 256% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khác đạt trên 15 tỷ đồng,...

Trong quý 2, chi phí hoạt động kinh doanh của VDS là trên 28 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp trên 10 tỷ đồng.

Như vậy, quý 2/2012, VDS lãi sau thuế 105 triệu đồng - từ mức lỗ gần 35 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 6 tháng lãi 3,29 tỷ đồng - từ mức lỗ gần 60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái.

EPS quý 2 đạt 3 đồng, lũy kế 6 tháng đạt 94 đồng.

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi quý 2 - Ảnh 1