13:52 04/06/2013

Chứng khoán SME phải tạm ngừng hoạt động

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tạm ngừng hoạt động

Sàn giao dịch Chứng khoán SME một thời.<br>
Sàn giao dịch Chứng khoán SME một thời.<br>
Ngày 3/6/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký công văn số 2205/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán SME về việc yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Nguyên nhân mà Ủy ban Chứng khoán đưa ra là căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán đã yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán SME tạm ngừng hoạt động do không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt và tỷ lệ lỗ gộp trên vốn điều lệ đạt mức dưới 50%.  

Được biết, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành về việc đặt SME vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, từ ngày 4/12/2012 đến 4/4/2013 do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trước đó, HNX đã hủy niêm yết 22,5 triệu cổ phiếu SME từ ngày 26/10/2012 do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết.