09:48 21/09/2007

Chứng khoán Thăng Long mở phòng giao dịch mới

H.Vũ

Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long được chấp thuận thành lập thêm phòng giao dịch chứng khoán

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 538/QĐ-UBCK ngày 20/9/2007 chấp thuận cho Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long được thành lập thêm phòng giao dịch chứng khoán.

Đây là phòng giao dịch trực thuộc trụ sở chính tại địa điểm 123 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, phòng giao dịch tại Hoàng Quốc Việt sẽ hoạt động trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán...