23:05 11/12/2011

Chứng khoán Thăng Long thay đổi nhiều thành viên quản trị

Minh Đức

4 người sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị là các ông Trương Quang Khánh, Lê Văn Bé, Lê Đình Ngọc và Trịnh Khắc Hậu

TLS đang tiến hành tái cấu trúc với định hướng trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
TLS đang tiến hành tái cấu trúc với định hướng trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) đã thông qua việc thay đổi nhiều thành viên trong Hội đồng Quản trị.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường TLS ngày 9/12/2011, 4 người sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị là các ông Trương Quang Khánh, Lê Văn Bé, Lê Đình Ngọc và Trịnh Khắc Hậu.

Đại hội cổ đông đã bầu bổ sung 3 thành viên mới vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012, gồm ông Lưu Trung Thái, bà Cao Thị Thúy Nga và ông Quách Mạnh Hào.

Theo đó, Hội đồng Quản trị của TLS sẽ bao gồm 5 thành viên, gồm ông Phan Phương Anh, bà Nguyễn Minh Châu và 3 thành viên vừa được bầu bổ sung nói trên.

Đại hội trên cũng đã bầu bổ sung 3 thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012, gồm bà Nguyễn Thanh Bình, bà Bùi Thị Hồng Hạnh, bà Nguyễn Kim Chung; thay thế cho 3 thành viên trước đó là bà Lê Thu Vân, bà Đoàn Thị Như Ý và bà Đoàn Mỹ Bình.

Cùng với những thay đổi trên, vừa qua thị trường cũng đã biết đến một thay đổi nhân sự cấp cao tại TLS là ông Lưu Trung Thái thay ông Lê Đình Ngọc giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Cũng tại nghị quyết trên, TLS đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Mục đích của kế hoạch phát hành trái phiếu trên là để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và cơ cấu lại các khoản nợ.