09:16 25/01/2008

Chứng khoán Thiên Phú được cấp phép thành lập

M.Kiều

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú.

Ngày 23/1/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú (TPS) có vốn điều lệ 125 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Phú được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán.

Cùng ngày, Công ty cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.