09:16 13/12/2007

Chứng khoán Vincom được cấp phép hoạt động

T.Uyên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vincom (VSC)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần chứng khoán Vincom (VSC).

VSC có trụ sở chính đặt tại Tòa nhà Vincom City Tower (Hà Nội), hoạt động trong các lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán với số vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng.

Đồng thời, VSC cũng được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Được biết, trước đó SSC cũng đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vàng Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát, và Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.