00:52 09/11/2016

16 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

HVT, MKP, SDT, HHS, VGP, PSE, DCM, DNM, TV4, HAD, MDG, VNF, PGS, CLC, PDR và KSB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVT trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
HVT, MKP, SDT, HHS, VGP, PSE, DCM, DNM, TV4, HAD, MDG, VNF, PGS, CLC, PDR và KSB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 12/12/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỉ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2016.

* Ngày 22/11/2016, Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (mã MKP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 27/12/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 24/11/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016.

* Ngày 25/11/2016, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (mã PSE-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/1016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016.

* Ngày 28/11/2016, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016.

* Ngày 5/12/2016, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 8/12/2016, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức  đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 30/11/2016, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (mã PGS-HNX) tạm ứng cổ  tức đợt 2/2016 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 16/12/2016, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

Ngày 14/12/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.

* Ngày 19/12/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016.