HNG dính án phạt 255 triệu đồng

Công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác đã nêu trên...

HNG bị phạt 85 triệu do công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Hà Anh

16/10/2017 21:13

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG-HOSE).

Theo đó, HNG bị phạt 85 triệu do công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, HNG không công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị đã thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty Đông Dương; công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2015 và giải trình biến động lợi nhuận quý 4/2015, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2015 trước và sau kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2015, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016 và giải trình kết quả kinh doanh quý 4/2016...

HNG cũng bị phạt tiếp 85 triệu đồng do công ty công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: HNG công bố thông tin chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 tại báo cáo tài chính riêng quý 4/2016 là 209,17 tỷ đồng, tại báo cáo tài chính riêng năm 2016 kiểm toán là 106,002 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chênh lệch số liệu là do HNG không thực hiện trích lập dự phòng khoản lỗ công ty con tại báo cáo tài chính riêng quý 4/2016 theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, công ty bị phạt 85 triệu do báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể, HNG báo cáo Ủy ban Chứng khoán không chính xác về thời điểm chuyển tiền mua cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

Như vậy, HNG bị phạt tổng cộng 255 triệu đồng. Đặc biệt, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin không chính xác đã nêu trên.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HNG ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 22/8/2017 do công ty này đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.