Một cổ đông ngoại nắm 45,51% vốn Chứng khoán Hùng Vương

Bà Nguyễn Thị Lan Anh đã chuyển nhượng hết 750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 14,94% vốn điều lệ cho ông Tong Chin Hen...

Giao diện trang Web của Chứng khoán Hùng Vương.

Hà Anh

22/05/2013 16:11

Ngày 20/5/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định 286/QĐ-UBCK chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lan Anh chuyển nhượng hết 750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 14,94% vốn điều lệ cho ông Tong Chin Hen.

Sau khi nhận chuyển nhượng, số lượng cổ phần HVS mà ông Tong Chin Hen nắm giữ tăng lên 2.284.800 cổ phần phổ thông, chiếm 45,51% vốn điều lệ.

Công ty Chứng khoán Hùng Vương có vốn điều lệ là 50,2 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Khu B, số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM. Hoạt động chính là môi giới, tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Được biết, doanh thu quý 1/2013 của HVS đạt 1,263 tỷ đồng, giảm 7,04% so với cùng kỳ năm 2012 và lợi nhuận trước thuế lỗ 522 triệu đồng - trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ gần 620 triệu đồng.