14:58 20/01/2014

Chương trình đào tạo “Chiến lược công ty”

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình “Quản trị chiến lược 4 trụ cột” của Trường PACE

Các nhà lãnh đão đang thảo luận trong Chương trình CSP.
Các nhà lãnh đão đang thảo luận trong Chương trình CSP.
Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình “Quản trị chiến lược 4 trụ cột” của Trường PACE, bao gồm: Nhận thức chiến lược; hoạch định chiến lược; quản lý chiến lược; và lãnh đạo chiến lược.
 
Michael Porter, người được mệnh danh là “cha đẻ” của “Khoa học chiến lược hiện đại” (ông đã từng đến Việt Nam 2 lần vào năm 2008 và 2010 theo lời mời của Trường PACE), đã chia sẻ rằng: “Chiến lược gia hàng đầu của một tổ chức phải là người lãnh đạo tổ chức đó”.

Quả đúng như vậy, một khi đã đứng ở những vị trí dẫn dắt một tổ chức, công việc “làm chiến lược” là một trọng trách mặc nhiên được đặt lên vai nhà lãnh đạo mà khó lòng có thể giao lại hay ủy quyền cho ai khác. Và chắc hẳn, đây cũng là công việc chiếm nhiều thời gian và tâm lực nhất của nhà lãnh đạo. Bởi lẽ, việc “chiến lược có được xác lập tốt và được thực thi đúng hay không?” sẽ quyết định vận mệnh tương lai của cả một tổ chức.

Thế nhưng, làm chiến lược là làm những gì? Như thế nào là một chiến lược tốt? Tại sao có những tổ chức đã có một chiến lược tốt rồi mà đến khi vận hành lại không đạt được kết quả như mong đợi?..., đó luôn là những câu hỏi làm các nhà lãnh đạo cũng như các cấp quản lý “đau đầu nhức óc” trong quá trình dẫn dắt và điều hành doanh nghiệp.

Khi giải mã những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và triển khai chiến lược, có 4 (bốn) nhóm nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả cuối cùng của công tác làm chiến lược, bao gồm:

(1) Nhận thức chiến lược (Strategic Mindset): Đây chính là những cơ sở, triết lý nền tảng về khoa học quản trị làm chiến lược, giữa vai trò chi phối cho mọi hoạt động trong công tác làm chiến lược.

(2) Hoạch định chiến lược (Strategic Planning): Đâu là những cấu phần làm nên một chiến lược hoàn hảo? Đâu là những mô hình, công cụ và kỹ thuật quan trọng mà một nhà lãnh đạo cần phải sử dụng?... để có thể thực hiện được công tác phân tích, đánh giá, lựa chọn và xây dựng nên một chiến lược hiệu quả cho tổ chức mà mình đang điều hành.

(3) Quản lý chiến lược (Strategic Management): Đây chính là các yếu tố thuộc về “phần cứng”, chúng giữ vai trò đảm bảo cho chiến lược được triển khai thực thi một cách chuẩn xác, kiểm soát và đánh giá một cách khoa học.

(4) Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership): Cuối cùng là các yếu tố thuộc về “phần mềm”, chúng giữ vai trò như là một nguồn lực quan trọng trong việc “tạo đà” và duy trì “sự gia tăng sức đà” trong quá trình thực thi chiến lược.

Thấu hiểu từ thực tế của các nhóm nguyên nhân nói trên theo đặc thù môi trường kinh doanh hiện nay, nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhà lãnh đạo và giảm thiểu những rủi ro, sự trả giá trong công tác “làm chiến lược” của các doanh nghiệp, Trường PACE đã nỗ lực thiết kế và triển khai chương trình đào tạo đặc biệt: “Chiến lược công ty” / “Corporate Strategy Program” (gọi tắt là “CSP”).

Chương trình đào tạo “Chiến lược công ty” 1

Chương trình được thiết kế và giảng dạy theo mô hình “Quản trị chiến lược 4 trụ cột” nói trên. Phương pháp đào tạo của chương trình có sự đan xen giữa việc cung cấp kiến thức nền tảng với việc nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, làm các bài tập nhóm và bài tập cá nhân mang tính thực tế, để từ đó, người học có thể đối chiếu, so sánh với công việc mà mình đang đảm trách, thực hiện.

Đồng thời, chương trình cũng chú trọng đến phương pháp tương tác nhằm thúc đẩy sự trao đổi, chia sẻ giữa các nhà lãnh đạo, cấp quản lý tham gia trong chương trình. Những tri thức mới sẽ được tạo ra từ chính sự chia sẻ kinh nghiệm về nghề nghiệp, về công việc lãnh đạo và về những thách thức mà mỗi người đã từng trải qua, để từ đó “kích hoạt” những ý tưởng mới. Mục tiêu cuối cùng là người học sẽ có thể áp dụng trực tiếp những kiến thức, kỹ năng và chiến lược mới này vào môi trường công việc thực tế của mình.

Thành phần tham dự

Chương trình “Chiến lược công ty” được thiết kế dành riêng cho:

- Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, ban giám đốc);

- Quản lý cấp cao trong doanh nghiệp (các giám đốc chức năng, trưởng /phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp);

- Những người có hoài bão, có tố chất và mong muốn trang bị cho mình năng lực cần thiết để có thể trở thành một nhà lãnh đạo chiến lược thực sự.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình “Chiến lược công ty” được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên:

- Những tư duy và nhận thức cập nhật nhất về chiến lược và quản trị chiến lược công ty;

- Phương pháp và công cụ có tính khoa học và mang tính thực tiễn cao để hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm tra chiến lược và điều chỉnh chiến lược công ty một cách hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp, cũng như phù hợp với môi trường kinh doanh hiện nay;

- Cách thức đồng hành với ban lãnh đạo và đội ngũ cộng sự trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, tính khoa học và tính thực tiễn trong công tác quản trị chiến lược công ty.

Thời lượng, giờ học và ngôn ngữ

- Thời lượng: 8 buổi (tương đương với 24 giờ);

- Giờ học: Khóa ngày (sáng và chiều) từ 8h30 – 16h30 hoặc Khóa tối từ 18h00 – 21h00;

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Nội dung chương trình

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình “Quản trị chiến lược 4 trụ cột”, bao gồm: Nhận thức chiến lược; Hoạch định chiến lược; Quản lý chiến lược; và Lãnh đạo chiến lược.
 
Phần I: Nhận thức chiến lược (Strategic Mindset)

- Các khái niệm/nhận thức cơ bản nhất và cập nhật nhất về chiến lược, hoạch định chiến lược, quản lý chiến lược và lãnh đạo chiến lược.

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến lược đối với vận mệnh của doanh nghiệp/tổ chức.

- Vai trò của lãnh đạo và tầm nhìn của lãnh đạo đối với chiến lược và quản trị chiến lược.

Phần II: Hoạch định chiến lược (Strategic Planning)

- Mô hình hoạch định chiến lược; Các cấu phần làm nên một chiến lược;

- Phương pháp, công cụ và kỹ thuật để phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài;

- Phương pháp, công cụ và kỹ thuật để phân tích và đánh giá nguồn lực bên trong;

- Quy trình và phương pháp lựa chọn và định hình nên chiến lược.

Phần III: Quản lý chiến lược (Strategic Management)

- Hiểu về quản trị chiến lược;

- Hệ thống, chính sách, quy trình để triển khai và kiểm soát chiến lược;

- Quản trị và kiểm soát tài chính; Quản trị và kiểm soát vận hành;

- Quản trị và kiểm soát toàn diện.

Phần IV: Lãnh đạo chiến lược (Strategic Leadership)

- Hiểu về lãnh đạo chiến lược;

- Truyền thông chiến lược hiệu quả;

- Phát triển năng lực lãnh đạo chiến lược của bản thân;

- Dẫn dắt, thúc đẩy đội ngũ hành động có tư duy chiến lược;

- Phát triển năng lực lãnh đạo chiến lược trong đội ngũ/tổ chức.

Phần V: Tổng kết chương trình

* Thông tin liên hệ: Trường Doanh Nhân PACE - Địa chỉ: Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM - Điện thoại: (08) 3837 0208 - Email: daotao@PACE.edu.vn - Website: www.PACE.edu.vn

(Nguồn: PACE)