07:08 13/01/2014

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo”

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE

Chương trình được thiết kế theo mô hình “3 trụ cột” của Trường PACE về phát triển năng lực lãnh đạo

Các nhà lãnh đão đang thảo luận trong Chương trình LDP.
Các nhà lãnh đão đang thảo luận trong Chương trình LDP.
Chương trình được thiết kế theo mô hình “3 trụ cột” của Trường PACE về phát triển năng lực lãnh đạo bao gồm: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức.

Ngày nay, với nền khoa học quản trị ngày càng phát triển, mọi người, đặc biệt là giới doanh nhân ngày càng ý thức rõ ràng rằng một nhà lãnh đạo thực thụ, ngoài những khả năng thuộc về “phần cứng” như thiết lập tầm nhìn, chiến lược cho tổ chức, xây dựng hệ thống, triển khai chiến lược và vận hành bộ máy hiệu quả… còn có những phẩm chất rất “mềm” nhưng lại có sức mạnh khiến những yếu tố như địa vị, chức danh, quyền lực không còn mấy quan trọng nữa.

Đó là khả năng lãnh đạo bản thân, thấu hiểu những giá trị, nguyên tắc, động cơ của chính mình, và xây dựng được niềm tin, sự kính trọng đối với nhân viên, khách hàng, đối tác, và thậm chí là đối thủ không phải qua những lời nói, thông điệp truyền thông “có cánh”, mà bằng những hành động cụ thể, nhất quán, mạnh mẽ, dựa trên những giá trị, nguyên tắc và động cơ đúng đắn, tiến bộ.

Trên nền tảng thấu hiểu và lãnh đạo được bản thân mình, nhà lãnh đạo có thể xây dựng và dẫn dắt đội ngũ nhờ khả năng giao tiếp đồng cảm, thấu cảm, thiết lập một môi trường làm việc thúc đẩy tính đổi mới, sáng tạo, có văn hóa tiến bộ là nền tảng để công ty tăng trưởng bền vững, kể cả trong những giai đoạn khó khăn.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cho thấy sự sụp đổ của hàng loạt công ty danh tiếng một thời. Điều này đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng chỉ những gì tạo ra giá trị thực mới có thể tồn tại bền vững qua những biến cố của thời cuộc. Và tựu trung, một nhà lãnh đạo thực thụ phải là người không chỉ có khả năng lãnh đạo người khác, lãnh đạo tổ chức, mà còn phải có khả năng lãnh đạo chính bản thân mình và lấy đó là nền tảng để tạo ra giá trị thực, tạo đà cho thành công bền vững của bản thân, của đội ngũ và của cả tổ chức.

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” 1

Chương trình “Phát triển năng lực lãnh đạo” / “Leadership Development Program” (gọi tắt là “LDP”) của Trường PACE được xây dựng trên 3 cấu phần chính là “Lãnh đạo bản thân”, “Lãnh đạo đội ngũ” và “Lãnh đạo tổ chức”, được triển khai hoàn toàn bằng tiếng Việt và Ban Giảng Huấn của chương trình là các chuyên gia người Việt Nam có kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về từng chuyên đề mà mỗi chuyên gia phụ trách.

Thành phần tham dự

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” được thiết kế những cấp quản lý, lãnh đạo và những anh, chị muốn nâng cao năng lực lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức của mình.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình “Phát triển năng lực lãnh đạo” được thiết kế nhằm cung cấp cho Học viên:

- Những tư duy và nhận thức mới về công tác lãnh đạo chính bản thân Học viên, lãnh đạo đội ngũ, và lãnh đạo tổ chức;

- Những phương pháp, công cụ có tính thực tiễn cao để Học viên quản trị hiệu quả những thay đổi của bản thân về công tác lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức;

- Môi trường học tập tích cực, hỗ trợ Học viên có những thay đổi, chuyển biến về năng lực lãnh đạo trong và sau khi kết thúc khóa học.

Thời lượng, giờ học, ngôn ngữ học tập

- Thời lượng: 8 buổi (tương đương với 24 giờ hay 4 ngày học)

- Giờ học: Khóa ngày (sáng và chiều) từ 8h30 – 16h30 hoặc Khóa tối từ 18h00 – 21h00

- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế theo mô hình “3 trụ cột” của PACE về phát triển năng lực lãnh đạo: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức, với các cấu phần học tập cụ thể như sau.

Phần I: Chuẩn bị trước khi học

Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng xoay quanh 3 chủ đề: lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức, 3 trụ cột của mô hình phát triển năng lực lãnh đạo dành cho CEO.

Phần II: Lãnh đạo bản thân

1. Khám phá bản thân

2. Lãnh đạo dựa trên giá trị (value-based leadership)

3. Tư duy của một nhà lãnh đạo

a. Tư duy phản biện (critical thinking)

b. Tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề

4. Kế hoạch hành động để tạo thay đổi về năng lực lãnh đạo bản thân

Phần III: Lãnh đạo đội ngũ

1. Thấu hiểu đội ngũ

2. Năng lực giao tiếp, gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng

3. Kế hoạch hành động để tạo thay đổi về năng lực lãnh đạo đội ngũ

Phần IV: Lãnh đạo tổ chức

1. Phân tích hành vi tổ chức

2. Xây dựng văn hóa thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

3. Dẫn dắt tổ chức dựa trên tầm nhìn và văn hóa

4. Kế hoạch hành động để tạo thay đổi về năng lực lãnh đạo tổ chức

Phần V: Tổng kết chương trình

Chia sẻ và được chia sẻ về “Kế hoạch phát triển năng lực lãnh đạo” của bản thân với bạn đồng môn và giảng viên/chuyên gia.

* Thông tin liên hệ: Trường Doanh Nhân PACE - Địa chỉ: Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM - Điện thoại: (08) 3837 0208 - Email: daotao@PACE.edu.vn - Website: www.PACE.edu.vn

(Nguồn: PACE)