06:07 16/04/2012

Chương trình đào tạo quản trị công ty và cơ chế kiểm soát của PACE

Thúy Hằng

Ngạn ngữ có câu: “Muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình, muốn đi xa, bạn phải đi cùng người khác”

Chương trình đào tạo đặc biệt này sẽ khai giảng vào ngày 07/05/2012, học vào tối 2-4-6 tại trụ sở chính của PACE.
Chương trình đào tạo đặc biệt này sẽ khai giảng vào ngày 07/05/2012, học vào tối 2-4-6 tại trụ sở chính của PACE.
Ngạn ngữ có câu: “Muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình, muốn đi xa, bạn phải đi cùng người khác”.

Để có thể “đi cùng người khác”, một điều kiện tất yếu để phát triển lớn mạnh và trường tồn, doanh nghiệp nhất thiết sẽ phải chuyển từ “quản trị theo cảm tính” sang “quản trị theo khoa học”, chuyển từ thể chế “gia đình trị” sang “cơ chế trị”. Và một trong những con đường tối ưu cho việc chuyển đổi này là nghiên cứu và áp dụng “Corporate Governance” (“Quản trị công ty”).

Một doanh nhân làm ăn hoàn toàn bằng tiền vốn của mình và không vay mượn ai cả thì cũng tốt, nhưng không có gì đáng để tự hào. Nhưng một doanh nhân kinh doanh tử tế chủ yếu bằng tiền của thiên hạ (kêu gọi đầu tư hoặc đi vay) mà vẫn thành công thì quả là rất đáng khâm phục.

Đa số những doanh nghiệp chủ yếu làm ăn bằng tiền túi của mình và chỉ bổ nhiệm người của gia đình vào các vị trí then chốt thì thường sẽ khó vươn tới tầm cao. Muốn phát triển lớn mạnh và trường tồn, doanh nghiệp phải sử dụng cả tiền của thiên hạ và bổ nhiệm cả “người ngoài”.

Khi đó, nhất thiết doanh nghiệp phải được quản trị chuyên nghiệp, và muốn vậy thì phải từng bước phân định và tiến tới tách bạch “quyền sở hữu” công ty và “quyền quản lý” công ty.

Để có sự tách bạch này, hay nói cách khác là khi công ty có người nắm quyền quản lý nhưng lại  không nắm quyền sở hữu, hoặc/và có người nắm quyền sở hữu nhưng lại không nắm quyền quản lý, thì buộc công ty phải triển khai “Corporate Governance” / “Quản trị công ty”.

Thực tế và các thông lệ quốc tế đã chỉ ra rằng quản trị công ty tốt sẽ góp phần vào phát triển kinh tế bền vững bằng cách tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với nguồn vốn bên ngoài.

Nhằm cung cấp cho lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước những tinh thần, tư tưởng và quan điểm cốt lõi nhất về quản trị công ty, những yếu tố cấu thành nên quản trị công ty, cũng như trao đổi những phương pháp để có thể triển khai quản trị công ty trong điều kiện thực tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam, Trường Doanh Nhân PACE với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation, gọi tắt là IFC) -  thành viên của Nhóm Ngân hàng  Thế giới (World Bank Group) đã thiết kế và giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp một chương trình đào tạo “Corporate Governance” / “Quản trị công ty & Cơ chế kiểm soát” (gọi tắt là CG).

Nếu “National Governance” (Quản trị quốc gia & Cơ chế kiểm soát) là con đường mà bất cứ một quốc gia nào cũng phải đi qua để có thể hùng mạnh và văn minh, thì “Corporate Governance” (Quản trị công ty & Cơ chế kiểm soát) là con đường mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phải đi qua để có thể lớn mạnh và trường tồn.

Chương trình này nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ “Dự án tăng cường năng lực quản trị công ty” của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam. Dự án này có mục đích tăng cường năng lực đào tạo quản trị công ty, hỗ trợ các công ty trong việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị của thế giới, góp ý cho các cơ quan ban hành luật pháp để thiết lập các khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty một cách hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản trị công ty.

Chương trình đào tạo đặc biệt về CG do PACE và IFC cùng phối hợp thiết kế và đồng tổ chức đào tạo. Các chuyên đề trong chương trình sẽ do các giảng viên của PACE và chuyên gia của IFC trực tiếp giảng dạy (có phiên dịch trực tiếp Anh - Việt trong những phần do chuyên gia nước ngoài đảm trách).

Lợi ích tham dự chương trình

Hiểu được tổng quan và vai trò của quản trị công ty cũng như khung pháp lý và các thông lệ quản trị công ty tốt trên thế giới

Biết được các yếu tố cấu thành cũng như cấu trúc của hệ thống não bộ trong Doanh nghiệp, từ đó biết cách xây dựng hoặc tái lập hệ thống não bộ của Doanh nghiệp một cách khoa học

Hiểu và có thể vận dụng cách thức để  làm tăng sức mạnh và tốc độ xử lý của hệ thống não bộ trong Doanh nghiệp cũng như biết cách đánh giá và triệt tiêu các vấn đề, sự cố phát sinh từ lỗi hệ thống quản trị cấp cao nhằm làm cho doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh và phát triển

Nội dung chương trình

Phần 1: Tổng quan về CG

Phần 2: Giới thiệu các thông lệ quản trị tốt về Hội đồng quản trị

Phần 3: Lãnh đạo chiến lược

Phần 4: Giám sát tài chính và sự tin cậy tài chính

Phần 5: Công bố thông tin và sự minh bạch

Phần 6: CG của Doanh nghiệp và khung pháp lý ở Việt Nam

Chương trình đào tạo đặc biệt này sẽ khai giảng vào ngày 07/05/2012, học vào tối 2-4-6 tại trụ sở chính của PACE.

* Thông tin chi tiết:

Bộ phận tư vấn đào tạo
Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM
Tel: (08) 38.37.0208
Fax: (08) 54.04.1173
E-mail: info@PACE.edu.vn; Website: www.PACE.edu.vn