06:10 13/05/2013

Chương trình đào tạo quốc tế tại PACE

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE

Tinh hoa quản trị nhân sự là chương trình dành cho CEO, CHRO và các giảng viên về nhân sự /HR

Trường Doanh Nhân PACE, Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM.
Trường Doanh Nhân PACE, Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM.
Tinh hoa quản trị nhân sự (E-HRM) là chương trình dành cho CEO, CHRO và các giảng viên về nhân sự /HR, được triển khai song ngữ Anh - Việt, có phiên dịch trực tiếp.

Chương trình này sẽ mang đến những tư duy, nhận thức cốt lõi nhất về quản trị nhân sự hiện đại, đồng thời cũng chia sẻ những công cụ và phương pháp phổ biến hiện nay, cùng những ví dụ điển hình (case studies & best practices) trong quản trị nhân sự.

Với chủ trương chắt lọc những gì tinh hoa, cốt lõi, cập nhật nhất về quản trị nhân sự, chương trình sẽ bao gồm những phần chính như sau:

1. Chiến lược nhân sự/ HR Strategy.

2. Chính sách chế độ/ Compensation & Benefits (C&B).

3. Quản trị nhân tài/ Talent Management.

4. Xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong tương lai/ HRM transformation.

Chương trình được trực tiếp phụ trách bởi các giáo sư và chuyên gia về quản trị nhân sự dày dạn kinh nghiệm, vừa có tầm vóc quốc tế, lại vừa rất am hiểu Việt Nam.

Khai giảng vào ngày 31/05/2013, học trong 3 ngày liên tục (6 buổi), sáng (8h30 - 11h30), chiều (13h30 - 16h30).

* Thông tin liên hệ:

Bộ phận tư vấn đào tạo PACE
341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3837.0208
Email: info@PACE.edu.vn
Website: www.PACE.edu.vn

(Nguồn: PACE)