Chương trình giao thương ngành công nghệ thông tin - truyền thông Hàn Quốc 2018

Chương trình được tổ chức ngày 13/9/2018 tại khách sạn Grand Plaza Hanoi Hotel, thành phố Hà Nội...

Chương trình được tổ chức từ ngày 9 đến 13/9/2018 với sự tham gia của 10 doanh nghiệp uy tín hàng đầu từ Hàn Quốc nhằm tìm hiểu và phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam và Indonesia.

Diệu Hương

27/08/2018 15:08

2018 là năm thứ hai Viện Xúc tiến Công nghiệp Văn Hóa và Thông tin tỉnh Jeonam (JCIA) và Viện Xúc tiến Công nghiệp Văn Hóa và Thông tin tỉnh Gwangju (GITCT) tổ chức sự kiện giao lưu, xúc tiến thương mại hai nước.

Viện đã được thành lập nhằm hỗ trợ sự phát triển ngành công nghiệp ICT Hàn Quốc và hỗ trợ tăng trưởng các công ty phần mềm trong khu vực.

Tham gia sự kiện này, các công ty có thể mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh với nhiều công ty ICT/SW Hàn Quốc.

Chương trình được tổ chức từ ngày 9 đến 13/9/2018 với sự tham gia của 10 doanh nghiệp uy tín hàng đầu từ Hàn Quốc nhằm tìm hiểu và phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam và Indonesia.

Các công ty được lựa chọn tham gia sự kiện năm nay thu hút được nhiều sự chú ý do áp dụng ICT/SW vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Obenef - áp dụng Gesture HE - giải pháp điều hành Mook-MOOC tương tác cho giáo dục, CREFUN Co - phát triển ALISEON - dịch vụ nền tảng thương mại điện tử, Uenergy áp dụng công nghệ ICT/SW vào năng lượng tái tạo. Hogreen air Co.Ltd - kết hợp Drone với SW & ICT công nghệ kết hợp sản phẩm.

Các doanh nghiệp tham gia rất quan tâm đến thị trường Đông Nam Á - nơi tiêu thụ sản phẩm ICT/SW tăng lên nhanh chóng. Thành viên ban dự án cũng cho biết: "Thông qua hoạt động khai thác thị trường ICT/SW Đông Nam Á năm 2018 lần này, chúng tôi sẽ giúp mở rộng việc xuất khẩu của các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực và xúc tiến thương mại trong khu vực".

* Thông tin chi tiết:

Email: lisa.lee@koreabridging.com.