17:51 29/11/2007

Chương trình Thương hiệu quốc gia có thêm đối tác

Anh Quân

Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Năng suất Việt Nam sẽ hợp tác vì sự thành công của Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Chiều 29/11, Cục Xúc tiến thương mại và Trung tâm Năng suất Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo biên bản này, Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Năng suất Việt Nam sẽ hợp tác vì sự thành công của Chương trình Thương hiệu Quốc gia và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sự hợp tác giữa hai bên cho phép Trung tâm Năng suất tham gia đánh giá năng suất, hiệu quả hoạt động kinh doanh, tổ chức các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam phát biểu: “Hai bên đều quan tâm đến vấn đề năng suất và chất lượng của doanh nghiệp. Việc ký kết biên bản lần này giúp hai bên hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn trong công việc.” Trong khi đó, ông Tạ Hoàng Linh, Cục phó Cục Xúc tiến Thương mại kỳ vọng: “Sự hợp tác giữa hai bên sẽ giúp đưa phong trào năng suất chất lượng trong doanh nghiệp đi vào thực chất hơn.”

Bắt đầu từ năm 2008, hai bên sẽ hợp tác xây dựng báo cáo xếp hạng năng suất Việt Nam (Vietnam Productivity Index) và cùng tham gia tổ chức Diễn đàn Năng suất Việt Nam hàng năm.