11:13 21/01/2016

Chuyển Bệnh viện Bưu điện cho VNPT quản lý

Hà Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về VNPT quản lý

Sẽ xem xét cổ phần hóa Bệnh viện Bưu điện khi thuận lợi.<br>
Sẽ xem xét cổ phần hóa Bệnh viện Bưu điện khi thuận lợi.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) quản lý.

Theo đó, chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội từ Bộ Y tế về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước mắt, đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau một thời gian, xem xét để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi. Việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Bệnh viện Bưu điện khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi giảm vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế và tăng vốn nhà nước của VNPT.

Được biết, Bệnh viện Bưu Điện được thành lập cuối năm 1966. Hiện Bệnh viện Bưu Điện có hai cơ sở đặt tại 49 Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội và cơ sở 2 đặt tại số 1 Yên Bái 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội.