09:44 12/09/2007

Chuyển Công ty Mía đường Sóc Trăng về SCIC

Tú Uyên

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4662/VPCP- ĐMDN thông báo về việc cổ phần hóa Nhà máy Đường Sóc Trăng

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4662/VPCP- ĐMDN thông báo về việc cổ phần hóa Nhà máy Đường Sóc Trăng.

Theo đó, Công ty Mía đường Sóc Trăng và phương án cổ phần hóa công ty này được chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Như vậy, SCIC sẽ là đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Mía đường Sóc Trăng, thay cho UBND tnh Sóc Trăng như trước đây. SCIC cũng sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn tất việc cổ phần hóa nhà máy này.

Trước đó, do có nhiều điều trong dự thảo điều lệ sai luật, không được các nhà đầu tư bên ngoài (mua cổ phần thông qua đấu giá công khai) thống nhất, nên đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng đã không thành công sau ba lần tổ chức.

Khi tiến hành cổ phần hóa, dù đã có văn bản không thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng Ban Giám đốc Công ty Mía đường Sóc Trăng vẫn quyết định đầu tư hàng trăm tỉ đồng để mở rộng nhà máy khiến tình hình tài chính công ty bị biến động lớn, dẫn đến việc xin hủy kết quả đấu giá công khai cổ phần hồi tháng 7/2005.