09:54 14/08/2009

Chuyển nhượng một nhà duy nhất được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bảo Anh

Cá nhân người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân

Có 3 trường hợp chuyển nhượng bất động sản nằm trong diện miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế cá nhân.
Có 3 trường hợp chuyển nhượng bất động sản nằm trong diện miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế cá nhân.
Cá nhân người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng.

Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư 161/BTC của Bộ Tài chính vừa ban hành nhằm hướng dẫn việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Theo đó, có 3 trường hợp chuyển nhượng bất động sản nằm trong diện miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế cá nhân, bao gồm:

Trường hợp các hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong đó, cá nhân góp vốn bằng bất động sản vào doanh nghiệp, nếu được chia lợi nhuận phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn. Trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đồng thời phải truy nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn vào doanh nghiệp.

Trường hợp thứ hai được miễn thuế là các khoản thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo Nghị định 197 của Chính phủ.

Trường hợp còn lại là thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam cũng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mức thuế suất đối với các trường hợp chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể,  thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế sẽ được áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản có đủ giấy tờ hồ sơ là căn cứ xác định giá và các khoản phí có liên quan.

Các trường hợp còn lại không có cơ sở tính giá vốn và các khoản phí sẽ áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng. Mức 2% này được căn cứ trên giá đất do UBND các tỉnh, thành phố quy định.