10:51 26/08/2009

Chuyển thẻ từ sang thẻ chip: “Mới chỉ dừng lại ở điều tra khảo sát”

P.V

Lãnh đạo vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip mới chỉ dừng lại ở điều tra khảo sát

Tại Việt Nam hiện đã có 9/41 tổ chức đã phát hành và thanh toán bằng thẻ chip. Trên toàn thị trường tính đến tháng 6/2009, tổng số thẻ chip đã phát hành là hơn 28.000 thẻ, chiếm khoảng 0,16% lượng thẻ trên toàn thị trường.
Tại Việt Nam hiện đã có 9/41 tổ chức đã phát hành và thanh toán bằng thẻ chip. Trên toàn thị trường tính đến tháng 6/2009, tổng số thẻ chip đã phát hành là hơn 28.000 thẻ, chiếm khoảng 0,16% lượng thẻ trên toàn thị trường.
Lãnh đạo vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn điều tra khảo sát.

Sáng 26/8, Ngân hàng Nhà nước công bố một số thông tin liên quan đến việc chuyển đổi công nghệ thẻ từ thẻ từ sang thẻ chip, qua phát biểu của ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Ông Tiên cho biết: “Việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip phải là một quá trình, hiện nay tất cả mới chỉ dừng lại ở giai đoạn điều tra khảo sát. Hiện chúng tôi chưa có một tính toán và sự chỉ đạo cụ thể nào về việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip.

Còn về kinh nghiệm chuyển đổi của các nước đi trước họ thường cho phép hai loại thẻ dùng song hành trong quá trình chuyển đổi. Việt Nam chúng ta nếu chuyển đổi có thể cũng sẽ làm như vậy. Tất cả chuyển đổi nếu có, đều hướng đến mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn cho người sử dụng thẻ”.

Về sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong việc chuyển đổi này, theo quan điểm của ông Tiên, cách tốt nhất là để các tổ chức phát hành thẻ tự mình cân nhắc việc chuyển đổi, tự hoạch định lộ trình chuyển đổi của họ.

“Ngân hàng Nhà nước về nguyên tắc chỉ can thiệp trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình đã được luật pháp quy định và tình hình thực tế đòi hỏi, ví dụ để bảo đảm an toàn, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro xảy ra cho người tiêu dùng. Tổ chức phát hành thẻ sẽ phải tự tính toán, quyết định việc chuyển đổi thẻ trên cơ sở năng lực tài chính và cơ sở hạ tầng công nghệ cho phép”, ông Tiên nói.

Tại Việt Nam hiện đã có 9/41 tổ chức đã phát hành và thanh toán bằng thẻ chip. Trên toàn thị trường tính đến tháng 6/2009, tổng số thẻ chip đã phát hành là hơn 28.000 thẻ, chiếm khoảng 0,16% lượng thẻ trên toàn thị trường, có khoảng 13.500 POS (chiếm 48,2%) và 2.000 máy ATM (chiếm 22,7%) đã chấp nhận thanh toán bằng thẻ chip.

Cũng theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 6/2009, toàn thị trường đã có 8.800 ATM và 28.300 POS, hơn 17 triệu thẻ đang lưu hành với 176 thương hiệu thẻ do 41 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hành.