06:00 08/06/2013

Chuyện thú vị ở 12 nước dùng nhiều smartphone nhất

Thanh Hải

Tháng 2, Trung Quốc đã vượt Mỹ thành nước có người dùng điện thoại thông minh (smartphone) nhiều nhất, theo Business Insider