22:13 19/11/2012

Chuyển Tổng công ty Bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngô Trang

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ đi vào hoạt động và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là 8.122 tỷ đồng với
 các ngành, nghề kinh doanh chính gồm: thiết lập, quản lý, khai thác và 
phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công
 ích theo chiến lược...
Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là 8.122 tỷ đồng với các ngành, nghề kinh doanh chính gồm: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc đổi tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và yêu cầu chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp này từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quyết định của Thủ tướng, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ phải thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu, hoàn thành việc bàn giao đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; hoàn thành việc phân chia và bàn giao tài sản giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trước ngày 31/12/2012. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu trước ngày 1/1/2013.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là 8.122 tỷ đồng với các ngành, nghề kinh doanh chính gồm: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí trong và ngoài nước; đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông;...

Tại thời điểm chuyển giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: 63 Bưu điện tại các tỉnh, thành phố; Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ bưu điện (thành lập mới); Công ty Vận chuyển đường trục (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại mạng vận chuyển đường trục và dịch vụ kho vận); Công ty Datapost (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại 5 Trung tâm Datapost trực thuộc 5 bưu điện tỉnh, thành phố hiện nay).

Ngoài ra, Tổng công ty Bưu tiện Việt Nam có 4 công ty con, gồm: Công ty TNHH Một thành viên Tem Bưu chính; Công ty TNHH Một thành viên In - Tem Bưu điện; Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện và Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện. Các công ty liên kết là công ty liên doanh, công ty cổ phần hiện có mà Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Các đơn vị thành viên khác được thành lập theo chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho phép Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tham gia cung ứng các dịch vụ công của nhà nước như: chi trả bảo hiểm xã hội, các dịch vụ về chuyển phát,… đến người dân phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả của mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.