10:05 25/12/2007

Chuyên viên khai thuế thuê - Họ là ai?

Đây là lần đầu tiên, pháp nhân cung cấp “dịch vụ khai thuế thuê” được Nhà nước thừa nhận

Nhu cầu “dịch vụ khai thuế thuê” chỉ cần thiết khi người nộp thuế có các khoản thu nhập chịu thuế lớn.
Nhu cầu “dịch vụ khai thuế thuê” chỉ cần thiết khi người nộp thuế có các khoản thu nhập chịu thuế lớn.
Bài viết của các tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương - Văn phòng luật sư Phước và các cộng sự.

Mãi đến gần đây, ở Việt Nam chưa có khái niệm dịch vụ khai thuế thuê cho cá nhân mà chỉ có dịch vụ khai thuế thuê cho doanh nghiệp, một “gói dịch vụ” nhỏ trong dịch vụ kế toán mà các công ty dịch vụ kế toán cung cấp cho các doanh nghiệp.

Một dịch vụ mới sẽ ra đời

Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007 đã giới thiệu khái niệm “dịch vụ làm thủ tục về thuế” hay nói nôm na là “dịch vụ khai thuế thuê”. Nhà nước đã công nhận sự tồn tại và phát triển của nghề dịch vụ này.

Muốn hành nghề “dịch vụ khai thuế thuê”, người cung cấp dịch vụ phải có tư cách pháp nhân và phải có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế. Đây là lần đầu tiên, pháp nhân cung cấp “dịch vụ khai thuế thuê” được Nhà nước thừa nhận.

Thêm vào đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, theo đó, mọi người dân có thu nhập chịu thuế đều phải nộp tờ khai thuế. Bên cạnh đó, hầu hết các khoản thu nhập trước đây được miễn thuế hay không phải là đối tượng chịu thuế thì nay sẽ là đối tượng chịu thuế như thu nhập từ nhận thừa kế; mua bán chứng khoán; thu nhập từ bất động sản.

Mỗi khoản thu nhập lại có các cách tính thuế và mức thuế suất khác nhau cũng như việc người nộp thuế được trừ các khoản giảm trừ gia cảnh. Công thức tính thuế lũy tiến từng phần lại khá phức tạp. Do vậy, nếu người dân thiếu kiến thức, kinh nghiệm dẫn đến kê khai sai hay không chính xác thì số thuế phải đóng sẽ rất cao.

Nói chung, kể từ ngày 1/1/2009, trước khi nhận bất kỳ một khoản thu nhập nào, người nộp thuế phải tính trước xem nó có phải chịu thuế không. Tương tự, khi chi trả một khoản chi phí nào, phải tính xem nó có được giảm trừ không? Rõ ràng, để thu, chi khoa học, mỗi cá nhân phải tự lập kế hoạch chi tiêu và thu nhập riêng cho mình, cũng như kê khai đầy đủ các khoản thu, chi liên quan.

Do đó, nhu cầu về việc sử dụng một công ty cung cấp “dịch vụ khai thuế thuê” tư vấn, hoạch định và tái cấu trúc thu nhập của người nộp thuế khoa học cũng như thực hiện việc tính toán, kê khai thuế là thật sự cần thiết. Dự báo nghề khai thuế thuê sẽ chính thức phổ biến từ đây!

Tìm dịch vụ ở đâu?

Tại các nước phát triển, mặc dù có các phần mềm khai thuế, song theo thống kê thì có khoảng 55% các đối tượng nộp thuế phải nhờ đến “dịch vụ khai thuế thuê”. Ở Việt Nam, mọi đối tượng nộp thuế nói chung đều có thể tự kê khai mà không cần đến “dịch vụ khai thuế thuê” nếu chỉ có thu nhập nhỏ phát sinh từ tiền lương, tiền công và các khoản giảm trừ gia cảnh cơ bản.

Nhu cầu “dịch vụ khai thuế thuê” chỉ cần thiết khi người nộp thuế có các khoản thu nhập chịu thuế lớn (thường là trên 250 triệu đồng/năm) hay có thêm các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ lớn khác phát sinh đột xuất trong năm (ví dụ như chi từ thiện).

Vậy khi nào người nộp thuế cần dịch vụ này? Theo Luật Quản lý thuế, tờ khai thuế thu nhập hằng năm phải được nộp trước ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Nếu chờ đến gần thời hạn chót mới đi tìm người kê khai thuế thuê thì họ không thể giúp gì nhiều cho người nộp thuế, mọi chuyện đã an bài!

Các khoản thu, chi đã được thực hiện. Dịch vụ này sẽ cần ngay từ những tháng đầu của năm dương lịch để tình trạng thu nhập của người nộp thuế trong năm được khảo sát tổng quát và người nộp thuế sẽ được cho ý kiến tư vấn định hướng một cách khoa học về cơ cấu thu nhập của họ.

Trong năm, nếu có bất kỳ sự thay đổi lớn nào về các khoản thu nhập và các khoản giảm trừ, chuyên viên tư vấn cần được thông báo để tư vấn định hướng bổ sung. Đến cuối năm, hai bên chỉ cần tổng kết các khoản thu nhập và các khoản giảm trừ trong tờ khai thuế thu nhập và chuẩn bị các tài liệu chứng minh cho phù hợp theo quy định.

Việc chọn ai sẽ tùy thuộc vào “hoàn cảnh và túi tiền” của người nộp thuế. Nếu chỉ cần một người giúp kê khai thuế đơn giản, một người có chứng chỉ hành nghề khai thuế thuê với kinh nghiệm 2-3 năm là đủ.

Nếu có nhiều khoản thu nhập chịu thuế và khoản được giảm trừ phức tạp thì kiểm toán viên công chứng hay kế toán trưởng có chứng chỉ hành nghề cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế với 4-8 năm kinh nghiệm là cần thiết.

Luật sư tư vấn cần thiết chỉ khi người nộp thuế có các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ liên quan đến việc soạn thảo các hợp đồng/thỏa thuận/tài liệu hỗ trợ hoặc khi bị cơ quan thuế điều tra về kê khai, quyết toán thuế.

Kinh nghiệm cho thấy, với luật sư (người sẽ giúp soạn thảo các văn bản, tài liệu) và với chuyên viên khai thuế thuê (người chịu trách nhiệm về các con số), người nộp thuế sẽ luôn có những định hướng và kế hoạch phù hợp, đúng đắn trong việc thu, chi, cũng như kê khai thuế đầy đủ, đúng hạn, khoa học, hợp lý và hợp pháp.