11:14 30/06/2017

CIAS sắp bán đấu giá cổ phần ra công chúng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) được phép chào bán ra công chúng là 2 triệu cổ phiếu trên HNX vào ngày 12/7 tới

Trang web của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS).
Trang web của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS).
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) được phép chào bán ra công chúng là 2 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 12/7 tới.

Trong đó, CIAS sẽ chào bán hơn 1,4 triệu cổ phần ra công chúng mức giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần và chào bán cho đối tác chiến lược là 550.000 cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh trước đây là Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh, được thành lập từ năm 2009 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng với các 3 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Yasaka - Sài Gòn Nha Trang và Công ty Cổ phần Nha Trang Taxi.

Theo bản cáo bạch của CIAS, đến năm 2015, CIAS đã tổ chức chào bán cổ phần để thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ sở hữu tại công ty.

Năm 2016, CIAS tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (ASG) nắm giữ 1.722.129 cổ phần - chiếm 28,7%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại hàng không Tân Sơn Nhất (TSNS) nắm giữ 650.000 cổ phần - chiếm 10,83% vốn cổ phần và 2 cổ đông cá nhân khác nắm giữ tổng cộng 1.459.092 cổ phần - chiếm 24,32%.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của công ty là cung cấp các dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh là dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ phòng khách hạng thương gia; bán hàng lưu niệm và quà tặng, hàng miễn thuế cho khách xuất cảnh, xe buýt đưa đón sân bay.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt 253 tỷ đồng, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 274 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, Tổng tài sản của công ty đạt 254 tỷ, doanh thu thuần đạt 101,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2017 đạt 371,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,5 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 35%.