19:30 28/10/2008

CID tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 27/11/2008, CID sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 10/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng (CID-HASTC).

Theo đó, ngày 27/11/2008, CID sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng - Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CID ngày 07/11, 10/11 và 11/11/2008.