10:08 18/06/2008

Cienco 5 được Bộ Tài chính “minh oan”

Anh Quân

Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2007 của Cienco 5 là 8,17 lần chứ không phải là 42 lần

Bản vẽ dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 và Mỹ Hưng - Cienco 5 mà Cienco 5 vừa khởi công hôm 26/4 vừa qua.
Bản vẽ dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 và Mỹ Hưng - Cienco 5 mà Cienco 5 vừa khởi công hôm 26/4 vừa qua.
Ngày 16/6, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời về việc xác định hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2007 của Tổng công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5).

Theo văn bản này, Bộ Tài chính ghi nhận tính hình tài chính của Cienco 5 theo như doanh nghiệp này đã trình bày tại công văn số 655/TCKT.

Theo đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2007 của Cienco 5 là 8,17 lần chứ không phải là 42 lần như đã được Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước nêu ra trước đây.

Sở dĩ có sự thay đổi về con số này, theo giải thích của Cienco 5 và đã được Bộ Tài chính ghi nhận, là do đặc thù hoạt động kinh doanh địa ốc.

Việc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư được pháp luật cho phép.

Tuy nhiên, theo quy định các khoản thu từ việc huy động nguồn vốn này, khi chưa hoàn thành dự án và bàn giao cho chủ sở hữu chính thức, không được tính vào phần vốn chủ sở hữu mà phải tính là nợ phải trả. Trong khi thực chất đây chính là doanh thu của Cienco 5 sau này.

Và tính đến 31/12/2007, Cienco 5 đã huy động và chưa hạch toán doanh thu 1.302 tỷ đồng trên tổng số 4.095 tỷ đồng tổng nợ phải trả của toàn tổng công ty.

Ông Thân Đức Nam, Tổng giám đốc Cienco 5 khẳng định rằng kinh doanh bất động sản luôn gặp phải tình huống này, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là rất lớn, nhưng thực chất tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn lành mạnh. Cienco 5 không bị áp lực với các khoản nợ phải trả như trên.