23:14 17/01/2013

CII bị truy thu tiền thuế

Hà Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII-HOSE) công bố thông tin về quyết định của Tổng cục Thuế

Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII-HOSE) công bố thông tin về quyết định của Tổng cục Thuế.

Cụ thể, CII đã đăng ký với Cục Thuế Tp.HCM thời gian giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm là 2007 và 2008. Cùng thời điểm này, công ty đang được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Do đó, năm 2010, CII đã kê khai bổ sung giảm thêm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng do hưởng ưu đãi giảm 50% đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn 2004 - 2006 vào kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010.

Đến năm 2012, dựa trên văn bản ban hành vào cuối năm 2011, Cục Thuế Tp.HCM đã đề nghị CII phải nộp lại phần thuế đã kê khai giảm, cùng với khoản lãi phát sinh và các khoản phí phải nộp khác theo quy định.

Sau khi khiếu nại đến Tổng cục Thuế, CII đã nhận được quyết định của Tổng cục Thuế đồng ý với ý kiến của Cục thuế Tp.HCM.

Ngoài ra, Cục thuế Tp.HCM cũng thu thêm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản "lãi vốn chủ" phát sinh năm 2009 - 2010. Tổng số tiền mà CII phải nộp cho ngân sách nhà nước là 12,2 tỷ đồng.