15:04 18/07/2012

CII: Công ty mẹ báo lãi 116 tỷ đồng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ

Biểu đồ giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu CII trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012 của công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 2/2012, CII đạt gần 36 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với mức trên 34 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, CII đạt 75,57 tỷ đồng doanh thu, cao hơn mức 72 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2011.

Trong quý 2, lợi nhuận gộp của CII đạt 35,5 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt gần 68 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính quý 2 là 37,5 tỷ đồng (trong đó có gần 31 tỷ đồng chi phí lãi vay), chi phí bán hàng là gần 25 tỷ đồng, chi phí quản lý doan nghiệp là 4,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, công ty mẹ CII lãi sau thuế 37 tỷ đồng quý 2, lũy kế 6 tháng lãi 116 tỷ đồng - tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

EPS 6 tháng đầu năm đạt 1.549 đồng, trong đó EPS quý 2 đạt 493 đồng.

Tính đến 30/6, vốn chủ sở hữu của CII đạt 1.382 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt hơn 752 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 162 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt 392 tỷ đồng,...