20:35 28/06/2010

CII đạt thỏa thuận phát hành 20-25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

Ngày 28/6, CII đã đạt được thỏa thuận với phía đối tác nước ngoài về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố, ngày 28/6, CII đã đạt được thỏa thuận với phía đối tác nước ngoài về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, CII sẽ phát hành 20 - 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, với lãi suất trái phiếu 4%/năm (tính theo tỷ giá USD tại thời điểm thanh toán). Giá trái phiếu chuyển đổi được tính để chuyển đổi từ trái phiếu là 43.500 đồng/cổ phiếu, tương đương 10 triệu cổ phiếu CII (nếu thực hiện chuyển đổi)

Thời hạn trái phiếu là 5 năm, đối tác có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi. Bắt đầu từ năm thứ 3, phía đối tác được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu phát hành (sau khi đã thông báo trước 6 tháng), giá mua lại bằng giá với phía đối tác đã đầu tư vào CII (tính theo USD).

Điều kiện kèm theo là CII phải hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.003 tỷ đồng (do đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phía đối tác). Ngoài ra còn kèm theo một số điều kiện nhỏ khác.