17:23 15/06/2010

CII: Đối tác nước ngoài đề nghị đầu tư 20-25 triệu USD

Nguyệt Ánh

Đối tác nước ngoài đề nghị được đầu tư vào CII từ 20 đến 25 triệu USD đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố thông tin đối tác nước ngoài dự định đầu tư vào CII và việc chưa phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể: CII cho biết sau 6 tháng tìm hiểu CII, đối tác nước ngoài đã gửi cho công ty bản đề nghị đầu tư từ 20 đến 25 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành. Giá cổ phiếu được tính để chuyển đổi từ trái phiếu là 43.500 đồng/cổ phiếu tương đương với khoảng 10 triệu cổ phiếu (nếu thực hiện chuyển đổi). Lãi suất của trái phiếu 10%/năm tính bằng tiền đồng. 

Thời hạn trái phiếu là 5 năm, đối tác có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu kể từ năm thứ 2 trở đi. Bắt đầu từ năm thứ 3, phía đối tác được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu phát hành (sau khi đã thông báo trước 6 tháng), giá mua lại bằng giá với phía đối tác đã đầu tư vào CII (tính theo USD).

Điều kiện kèm theo là CII phải hoãn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.003 tỷ đồng (do đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phía đối tác).

Hội đồng Quản trị của CII cho biết, cơ bản thống nhất với các đề xuất của phía đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị CII đề nghị điều chỉnh lại lãi suất của trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, hoặc là áp dụng lãi suất trái phiếu chuyển đổi 10%/năm (tính bằng VND), trong trường hợp CII mua lại trái phiếu thì giá mua lại tương đương với số tiền VND ban đầu mà đối tác này đã đầu tư vào CII.

Hoặc là áp dụng lãi suất trái phiếu chuyển đổi bằng Singapore (vào ngày đầu năm) cộng với tối đa 2%/năm, và trong trường hợp đối tác yêu cầu CII mua lại trái phiếu chuyển đổi thì giá mua lại CII (bằng VND) tương đương với số tiền USD mà đối tác đã đầu tư vào CII.
 
Do có sự khác biệt giữa đề xuất của đối tác nước ngoài trên và quan điểm của Hội đồng Quản trị CII nên công ty đang làm việc lại với phía đối tác và đơn vị môi giới về thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Theo CII, căn cứ vào tình hình thị trường hiện nay, giá cổ phiếu CII đang được giao dịch trên thị trường, việc đàm phán với phía đối tác nước ngoài về phát hành trái phiếu chuyển đổi vẫn đang tiếp diễn.
 
Do đó, Hội đồng Quản trị CII đã thống nhất tạm thời chưa xác định thời gian cụ thể cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.003 tỷ đồng cho đến khi các vấn đề tồn tại trên được giải quyết.