17:31 14/06/2010

CII được chào bán hơn 25 triệu cổ phiếu ra công chúng

N.Anh

CII được chào bán 25.027.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE).

Theo đó, CII được chào bán 25.027.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, CII phải thực hiện theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Công ty có vốn điều lệ 753,27 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, qận 1, Tp.HCM.

Theo CII, lợi nhuận trước thuế quý 2/2010 của công ty ước đạt 200 tỷ đồng; lũy kế ước đạt 290 tỷ đồng, bằng 233% so với cùng kỳ năm 2009.

Được biết, đại hội cổ đông CII đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 762,393 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng và thống nhất điều chỉnh mức cổ tức năm 2009 từ 16% lên 20%.