07:40 07/05/2013

CII kỷ luật và xử phạt Tổng giám đốc Lê Quốc Bình

Hà Anh

Mua bán 7,5 triệu cổ phiếu quỹ được Hội đồng Quản trị CII quy trách nhiệm cá nhân cho Tổng giám đốc Lê Quốc Bình

Ông Lê Quốc Bình.<br>
Ông Lê Quốc Bình.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về xử phạt liên quan đến việc mua bán cổ phiếu quỹ.

Như vậy, sai phạm của CII trong việc mua bán 7,5 triệu cổ phiếu quỹ được Hội đồng Quản trị quy trách nhiệm cá nhân cho ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII.

Theo đó, Tổng giám đốc CII bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không sử dụng tiền của công ty để nộp phạt.

Bên cạnh đó, lương của Tổng giám đốc CII cũng bị giảm trừ cho đến khi tổng số giảm lương đạt số tiền 250 triệu đồng, gấp 5 lần tiền phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với CII trong giai đoạn nói trên.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán đã công bố phạt CII là 50 triệu đồng do mua lại 7,5 triệu cổ phiếu quỹ và bán 7,5 triệu cổ phiếu quỹ mà không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi thực hiện không công bố thông tin về việc mua, bán cổ phiếu quỹ.

Được biết, từ ngày 7/5/2013 - 7/6/2013, ông Bình đăng ký bán 1,6 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm 1,24% trên tổng số 112.801.500 cổ phiếu CII đang niêm yết, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

Hiện giá cổ phiếu CII đang được giao dịch quanh mốc 20.200 đồng/cổ phiếu. Nếu bán thành công ở mức giá này, ông Bình thu về được khoảng hơn 32 tỷ đồng.