05:04 23/06/2012

CII: Một tổ chức đăng ký bán sạch hơn 5 triệu cổ phiếu

Hòa Bình

Sàn Tp.HCM vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ thuộc CII

Sàn Tp.HCM vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII).

Cụ thể, từ 27/6 - 27/7, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII) đăng ký bán sạch 5.070.980 cổ phiếu, chiếm 6,75% vốn điều lệ.

Mục đích giao dịch là nhằm cơ cấu danh mục đầu tư của công ty, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước đó, Hội đồng Quản trị CII đã thông qua chủ trương phát hành khoảng 37.600.500 cổ phiếu chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, đến ngày 15/6, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, Phó tổng giám đốc của CII, đã bán 484.250 cổ phiếu, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 9.800 cổ phiếu (0,013% vốn).