21:14 11/02/2009

CII trả cổ tức 9% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 16/3, CII sẽ chi cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 9%/mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CII kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CII kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 23/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 25/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII-HOSE).

Theo đó, ngày 16/3/2009, CII sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 9%/mệnh giá - 900 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM - 164 Ký Con, quận 1, Tp.HCM.

Bên cạnh đó, dự kiến ngày 31/3/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CII vào những ngày 24, 25 và 26/2/2009.

Trước đó, CII công bố lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 33,754 tỷ đồng, lũy kế năm đạt 147,285 tỷ đồng - thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.718 đồng.