14:43 09/12/2011

CII và VST công bố chuyển nhượng tài sản

Minh Hà

CII công bố chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức, VST bán tàu VTC Star được 7,7 triệu USD

Diễn biến giá cổ phiếu VST trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VST trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HSX) và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (mã VST-HSX) công bố thông tin chuyển nhượng tài sản.

Theo đó, CII đã hoàn tất việc chuyển nhượng 49% cổ phần của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức (bao gồm 1 phần của CII và của các đối tác khác). Số cổ phần mà CII giữ lại tương đương 7,33% vốn điều lệ của Boo Thủ Đức.

Tuy nhiên, CII chưa công bố cụ thể về số lượng cũng giá của việc chuyển nhượng này nhưng theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011, vốn đầu tư của CII vào công ty này đến cuối quý 3 là 254,52 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST) công bố thông tin thanh lý tàu VTC Star.

Theo nội dung công bố, thực hiện chiến lược phát triển và trẻ hóa đội tàu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện chủ trương bán thanh lý tàu VTC Star trong năm 2011 để tận dụng thời cơ thị trường khi giá tàu còn đang cao, tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giảm áp lực vay vốn lưu động của công ty, VST đã bán tàu VTC Star.

Việc bàn giao tàu đã được công ty thực hiện ngày 7/12/2011 tại cảng Bến Giót - Hải Phòng với giá bán được 7,7 triệu USD.