10:23 19/06/2013

CJC, HVT, BMP, HLD trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

HOSE và HNX thông báo các công ty niêm yết chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu CJC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CJC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo các công ty niêm yết chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/7/2013, Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/6/2013.

* Ngày 10/7/2013, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 8,5 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2013.

* Ngày 3/7/2013, Công ty Cổ phần Licogi 14 (mã L14-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2013.

* Ngày 5/7/2013, Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ (mã APP-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2013.

* Ngày 3/7/2013 Công ty Cổ phần VICEM Thương mại xi măng (mã TXM-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2013.

* Ngày 18/7/2013, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 11% (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2013.

* Ngày 15/7/2013, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2013.

* Ngày 5/7/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)  và dự kiến phát hành 10.495.065 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3 (10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/6/2013.

* Ngày 8/7/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/6/2013.