15:00 28/03/2011

CKV đặt kế hoạch lãi gần 6 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2010

Hà Anh

VKV dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 5,985 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2010, cổ tức dự kiến là từ 8 - 12%.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (mã CKV-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh 2011 và triển khai công việc quý 1/2011 để trình Đại hội cổ đồng vào ngày 21/4.

Năm 2010, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 84,541 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm (120 tỷ đồng); tổng lợi nhuận đạt 5,838 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm (5,5 tỷ đồng); chia cổ tức 9%, tăng 1% so kế hoạch (8%).

Năm 2011, CKV đặt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 98,4 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 5,985 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2010. Cổ tức dự kiến là từ 8 - 12%.

Trong quý 1/2011, công ty dự kiến chuyển từ đất thuê dài hạn sang việc mua lại của nhà nước và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 2 Thanh Hải, thành phố Đà Nẵng; Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho trụ sở công ty tại 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; sớm triển khai mua trụ sở kinh doanh cho chi nhánh tại Tp.HCM; bán dây chuyền sản xuất cáp nhằm giảm chi phí cho công ty...

Ngày 21/4, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông - Tầng 6, số 178, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.