16:03 25/05/2010

CKV trả cổ tức năm 2009 bằng tiền

Hà Anh

Ngày 30/6, CKV sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 7/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (mã CKV-HNX).

Theo đó, ngày 30/6, CKV sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông - số 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.