10:23 04/11/2008

CLC công bố lãi hơn 35 tỷ đồng trong 9 tháng

Tuyết Anh

Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (CLC-HOSE) từ đầu tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến cổ phiếu (CLC-HOSE) từ đầu tháng 3/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLHOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 257,3 tỷ đồng, tăng 10,96% so với quý 2/2008; lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 678,9 tỷ đồng, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp trong quý 3 đạt 16,8 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 35,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.675 đồng.

Được biết, công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 47 tỷ đồng, nộp ngân sách 62 tỷ đồng.

Trước đó, công ty thông báo từ ngày 20/8/2008, vốn điều lệ mới của công ty là 131.038.300.000 đồng.