10:11 26/06/2008

CLC, PIT sẽ niêm yết bổ sung cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM đã chấp thuận CLC niêm yết bổ sung 3.023.881 cổ phiếu và PIT niêm yết 972.713 cổ phiếu

Ngày 26/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC) được niêm yết bổ sung 3.023.881 cổ phiếu.

Đây là số cổ phiếu công ty phát hành để chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 30%/mệnh giá (tương đương 10:3).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CLC vào các ngày 29,30/05; 02/06/2008.

Trước đó, Sở cũng đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) được niêm yết bổ sung 972.713 cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007.