10:36 01/12/2009

CLC và MCV trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của CLC và MCV

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CLC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CLC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của CLC và MCV.

* 4/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 8/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2009, CLC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cát Lợi, 934 D2, đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CLC vào những ngày 7, 8 và 9/12/2009.

* 9/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1/2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần CAVICO Việt Nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2009, MCV sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần).

Bên cạnh đó, từ ngày 22/12/2009 đến ngày 5/1/2010, MCV sẽ xin ý kiến cổ đông về lựa chọn đối tác chiến lược; thông qua phương án chào bán cổ phần của công ty.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty - tầng 8 tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán MCV vào các ngày 10, 11 và 14/12/2009.