08:18 05/07/2011

CLG phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Mai Anh

Số tiền từ phát hành trái phiếu sẽ được CotecLand dùng đầu tư vào các dự án Blue Sapphire Resort, Blue Sapphire Tower Vũng Tàu…

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec – CotecLand (mã CLG-HSX) thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, CLG sẽ phát hành 1 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng với tổng giá trị phát hành là 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 12%/năm.

Giá chuyển đổi là bình quân của 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu CLG trước ngày thực hiện phát hành trái phiếu với mức chiết khấu 30% nhưng không thấp hơn 10.000 đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2010 theo báo cáo tài chính hợp nhất là 100 tỷ đồng. Mục đích phát hành là tái cấu trúc nguồn vốn, đầu tư các dự án Blue Sapphire Resort, Blue Sapphire Tower Vũng Tàu…Tổ chức tư vấn phát hành là Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Sau khi kết thúc việc chuyển đổi, toàn bộ số cổ phần được chuyển đổi theo phương án trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Ngày 12/7 tới, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 16%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).