14:56 20/07/2012

CLG xin ý kiến cổ đông giảm một nửa tỷ lệ trả cổ tức năm 2011

Hà Anh

CLG lấy ý kiến cổ đông viề việc giảm mức chi trả cổ tức năm 2011 từ 12% xuống 6% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu CLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu CLG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (mã CLG-HSX) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, CLG xin ý kiến cổ đông điều chỉnh giảm mức chi trả cổ tức năm 2011 từ 12% xuống 6% vốn điều lệ, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/7, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/8 với tỷ lệ thực hiện 1:1, tương đương một cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 8/2012.

Trước đó, ngày 25/6 công ty đã chuyển đổi 1 triệu trái phiếu thành 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 100 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ của Cotec Land từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 trong kế hoạch tăng vốn của Cotec Land.

Giai đoạn 2, Cotec Land dự định tăng vốn từ 200 tỷ lên 350 tỷ đồng, sẽ được triển khai theo phương án phát hành sau khi phát hành thành công.